Wykreślanka – słowomania (MOD, Unlimited Money) 1.0.14

Wykreślanka – słowomania (MOD, Unlimited Money) 1.0.14

(653)Games, Word

Mod Information of Wykreślanka - słowomania

App Name Wykreślanka - słowomania v1.0.14
Genre Games, Word
Size30.6 MB
Latest Version1.0.14
Get it On Google Play
Update2020-07-22
Package Namecom.simplicity.wykreslanka
Rating ( 653 )
Installs50,000+

Description of Wykreślanka - słowomania Unlimited Money/Coins for android free download

Latest version of this game (com.simplicity.wykreslanka)

Już od czasów starożytnych ludzie starali się ukrywać wiadomości przed wzrokiem osób postronnych. Łamanie szyfrów było nie lada gratką dla ówczesnych miłośników podglądania cudzej korespodencji.
Slowomania 2 – wykreslanka po polsku. Wykreslanki za darmo
Potrafisz dostrzec więcej niż inni gdy widzisz porozrzucane luzem literki?

Mamy dla Ciebie naszą najnowszą grę – Wykreślanka PL to zbiór starannie ułożonych zagadek słownych gdzie twoim zadaniem będzie znaleźć wyrazy ukryte w na pozór bezsensownym zbiorze liter. W niektórych kręgach gra nazywa się też Zakreślanka – jest to dokładnie ta sama gra słowna. Jeżeli kochasz takie gry jak Słowo , Piknik, a także rozmaite rodzaje krzyżówek (panoramiczne albo jolki) to pokochasz na pewno tę grę znaną też pod angielską nazwą Word Search.

Jest to łamigłówka po polsku – poszerzysz swoje słownictwo o nowe wyrazy i rzadko będziesz musiał sięgać po słownik ortograficzny. Jeżeli do tej pory wszystkie polskie krzyżówki nie sprawiały Ci trudności pokochasz też polskie Wykreślanki.

Szukanie wyrazów odbywa się normalnie, pod skosem, a także do przodu i do tyłu – będziesz musiał naprawdę nieźle pogłówkować żeby znaleźć prawidłowy wyraz w porozrzucanych literakach. Zgadywanie wyrazów w szubienicy to pikuś przy szukaniu wyrazów w losowych kafelkach – zwłaszcza wraz z rosnącym poziomem trudności.

Lubisz gry typu piknik, koło słowne? Wykreslanki prosto od Anki to najlepsza wykreslanka na rynku

POZIOMY BONUSOWE w naszej grze pozwolą odpocząć Ci na chwilę od standardowej gry w szukanie wyrazów i układać litery ułożone w piknik. Poznawaj nowe słowa i wyrzuć słownik ortograficzny!
Since ancient times, people have tried to hide messages from the sight of bystanders. Breaking the codes was a real treat for the then enthusiasts of watching others’ correspondence.
Slowomania 2 – wykreslanka in Polish. Graphs for free
Can you see more than others when you see letters scattered loosely?

We have our latest game for you – Wykreślanka PL is a collection of carefully arranged word puzzles where your task will be to find words hidden in a seemingly senseless collection of letters. In some circles the game is also called Zakątanka – it is exactly the same word game. If you love games such as Word, Picnic, as well as various types of crosswords (panoramic or yolks) then you will definitely love this game also known under the English name Word Search.

This is a puzzle in Polish – you will expand your vocabulary with new words and you will rarely have to reach for a spelling dictionary. If you haven’t found any difficulties in all Polish crosswords up to now, then you’ll also love Polish Wykreślanki.

Word search is done normally, at an angle, as well as forward and backward – you will have to really head down to find the correct word in scattered letters. Guessing words in the gallows is a pick when searching for words in random tiles – especially with increasing levels of difficulty.

Do you like picnic games, word wheels? Graphs straight from Anka is the best graphs on the market

BONUS LEVELS in our game will allow you to take a break from the standard word search game and arrange the letters arranged in a picnic. Learn new words and throw away the spelling dictionary!
– Poprawki błędów

 

Related Posts of Wykreślanka - słowomania

Marble Duel-match 3 spheres & PvP spells duel game  3.5.10

Marble Duel-ball match PvP games with magic story 3.5.2

10.0